сапонификација

сапонификација
(лат. saponificatio) 1. разлагање на маета и маслото (при кое настануваат сапуни и глицерол)
2. разлагање на естерите во киселини и на алкохолот во бази и киселини.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”