реформација

реформација
(лат. reformatio) социјалнополитичко движење против феудализмот во Западна Европа во 16. век
особено: реформа на католичката црква што ја извршиле протестантите, чиј зачетник бил Мартин Лутер (1483-1546).

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • реформационный — реформаци онный …   Русский орфографический словарь

  • святые короли —         снискавшие церковное почитание правители Запада, а также члены правящих династий, сравнительно многочисленная группа в пантеоне европейских средневековых святых в VI XIV вв. Особую значимость и распространение культы С.ых К.ей получили в… …   Словарь средневековой культуры

  • виклифит — приврзаник на англискиот теолог Џон Виклиф, претходник на реформацијата во 14. век, што се истакнал во борбата против злоупотребите во католичката црква и се запагал за чистота на христијанското учење …   Macedonian dictionary

  • индулгенција — (лат. indulgentia) 1. попустливост, благост, милостивост проштавање 2. геол. проштавање на гревовите повелба за проштавање на гревовите (направени и идни) што ја издавала за пари католичката црква од името на папата трговијата со индулгенции била …   Macedonian dictionary

  • лутеранство — протестантска вероисповед што настанала во Германија во 16. век, во времето на реформацијата основач Мартин Лутер …   Macedonian dictionary

  • протестантизам — (лат. protestans) општ назив за сите христијански верски учења и сите црковни организации што произлегле од големото движење на реформацијата во 16. век називите протестант и протестантизам произлегле од тоа што приврзаниците на Лутер вложиле… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”