резултанта

резултанта
(лат. resultare) 1. физ. сила што настанува како резултат на заедничкото дејство на повеќе сили (компоненти)
2. конечен резултат на некој процес

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”