редистрибуција

редистрибуција
(лат. re-, distribute) прераспределба, повторна распределба (на стока, средства и сл.).

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”