рационализам

рационализам
(лат. rationalismus) 1. примена на разумот во се што му е дадено на човекот во искуството
2. фил. филозофски правец според кој постојат вистини независно од сетилните спознанија и искуството и разумот е единствениот извор на спознание
3. правец во активистичката етика што ги смета разумот и науката за најголема сила на човекот
4. во религијата: начело според кое ниедно верско учење не треба да се прима без разумно испитување и проверување
убедување според кое разумот е врховен судија за прашањата на верата
5. лит. време во книжевноста во кое писателите твореле под влијанието на идеите на филозофскиот рационализам.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”