растрал

растрал
(лат. rastrum) муз. справа од месингова ламарина со пет куќички што се употребува за повлекување на нотни линии.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”