радијациска генетика

радијациска генетика
биол. гранка од генетиката што се занимава со проучување на влијанието на разни видови зрачење врз наследувањето.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”