радиолокација

радиолокација
(лат. radium, locatio поставување) одредување на положбата на брод или авион со метод на електронска навигација (со радио, со радиогониометар итн.).

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”