протоколарен

протоколарен
(лат. protocollarius) 1. што се однесува на протокол
протоколарна посета во дипломатијата: вообичаен израз за прва посета на некој нов странски дипломат заради запознавање со домашните дипломатски претставници и заради регистрација
2. записнички
протоколарен список список на угледните личности (во некоја установа) што се канат службено на разни приредби, на кои мора да им се честитаат свечености, да им се изразува сочувство и сл.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”