примордијален

примордијален
(лат. primordialis) 1. првобитен, праисконски, прапочетен, праосновен
примордијална зона геол. најдолната зона на силурската формација
примордијална фауна геол. фосилни животни од примордијалната зона
2. најглавен, најосновен, најбитен.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”