примитивност

примитивност
(лат. primitivitas) 1. првобитност, изворност
2. едноставност, простота
3. духовна, културна и др. неразвиеност.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • примитивност — същ. първичност, първобитност, простота същ. недоразвитост, изостаналост …   Български синонимен речник

  • примитивизам — (лат. primitivus) 1. примитивност 2. насока во ликовната уметност што настојува да ја имитира уметноста на егзотичните, особено на африканските народи и уметноста на децата …   Macedonian dictionary

  • симплицизам — (лат. simplex едностран) 1. претерана, крајна упростеност 2. едноставност, простодушност 3. сведување на сложените појави на само еден нивни фактор заради толкување 4. душевна ограниченост, глупост примитивност …   Macedonian dictionary

  • първобитност — същ. примитивност, първичност, простота същ. недоразвитост …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”