превенција

превенција
(лат. praeventio) спречување на нешто непожелно (болест, кривично дело и сл.), претходна, навремена заштита, преземање на претходни мерки
претпазливост, претпазна мерка
генерална превенција правно начело според кое сторителот на кривични дела го казнуваат со цел таа казна да влијае општовоспитно за другите членови на општеството заради одвраќање од кривични дела
специјална превенција правно начело според кое сторителот на кривично дело се казнува заради уништување на неговата општественоопасна дејност, заради одвраќање и спречување да не прави кривични дела.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • антиконтагиози — (грч anti, лат contagiosus) мн мед средства за превенција на зарази …   Macedonian dictionary

  • профилактика — (грч. prophylaxis) мед. 1. превентива, заштита од болести 2. мн. средства за превенција, за заштита од болести …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”