преанимизам

преанимизам
(лат. ргае, animus дух, душа) теорија според која најпримитивниот облик на религија е верувањето во таинствена безлична сила.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”