практикува

практикува
(лат. practicare) 1. работи, врши некоја работа, спроведува на дело
2. се вежба, стекнува искуство
3. ја врши својата професионална работа, работи како лекар, адвокат и сл.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • практикува се — гл. употребява се, прилага се, върши се, прави се, упражнява се …   Български синонимен речник

  • практикувати — дієслово недоконаного виду …   Орфографічний словник української мови

  • практикуватися — дієслово недоконаного виду …   Орфографічний словник української мови

  • практик — уже у Петра I; см. Смирнов 235. Через укр. практик, польск. рrаktуk или нем. Praktikus из лат. рrасtiсus от греч. πρακτικός деятельный, активный, действенный . Отсюда практиковать, ую, уже у Петра I; см. Смирнов 235; укр. практикувати, польск.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • масонерија — (фр. maconerie) 1. друштво (порано тајно) на луѓе што ги обединува идеалот на братството и солидарноста и што практикува извесни симболични ритуали модерната масонерија се развила најнапред во Англија, а особено во Шкотска, во 17. век понекогаш… …   Macedonian dictionary

  • позер — (фр. poseur) човек што држи до надворешниот ефект на своето однесување и на својот говор, што практикува да зазема поза …   Macedonian dictionary

  • сатори — (јап.) езот. визија, слична на молња, со која се крунисува практикувањето на зенот …   Macedonian dictionary

  • ултимогенитура — (лат. ultimus последен, деnitus роден) прав право на најмладиот (последниот) син на наследство (за разлика од примогенитурата) ултимогенитурата најмногу се практикува кај номадските племиња каде што постарите синови со своите стада се одвојуваат… …   Macedonian dictionary

  • върши се — гл. прави се, практикува се, прилага се …   Български синонимен речник

  • прилага се — гл. има приложение, употребява се, разпространено е, влиза в работа, практикува се …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”