посибилизам

посибилизам
(лат. possibilis можен) 1. реформистички и опортунистички струи меѓу француските социјалисти кон крајот на 19. век (настојување да се оствари она што е можно во дадените ситуации)
2. практичност, еластичност, приспособливост, дотерување на својата работа спрема околностите и средината во која некој работи
опортунизам.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”