автентичен

автентичен
(грч authentikos) 1. вистински, веродостоен, 2 оригинален

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • автентичен — прил. истински, действителен, неподправен, достоверен, меродавен, оригинален, същ, същински, точен, верен прил. неиздаден, в ръкопис прил. естествен …   Български синонимен речник

  • АВТЕНТИЧЕСКИЙ — [тэ] и АВТЕНТИЧНЫЙ [тэ], а также аутентический и аутентичный, автентическая, автентическое; автентичен, автентична, автентично (от греч. authentikos). Подлинный, действительный (офиц.). Автентичным считается текст закона, написанный на… …   Толковый словарь Ушакова

  • АВТЕНТИЧЕСКИЙ — [тэ] и АВТЕНТИЧНЫЙ [тэ], а также аутентический и аутентичный, автентическая, автентическое; автентичен, автентична, автентично (от греч. authentikos). Подлинный, действительный (офиц.). Автентичным считается текст закона, написанный на… …   Толковый словарь Ушакова

  • кулиса — (фр. coulisse) 1. подвижен ѕид од дрво или од хартија на сцена зад кулисите тајно, скришно 2. фиг. замена или маска за автентичен предмет, привидност …   Macedonian dictionary

  • верен — прил. прав, истински, правдив, истинен, достоверен, автентичен, същински, правилен, действителен, правдоподобен прил. точен, непогрешен, математически прил. предан, надежден, доверен, последователен, привързан, придаден, отдаден, изпитан, сигурен …   Български синонимен речник

  • в ръкопис — словосъч. достоверен, автентичен, истински, оригинален, неиздаден …   Български синонимен речник

  • действителен — прил. истински, автентичен, реален, фактически, верен, правдив, естествен, съществуващ прил. годен, валиден, в сила, в действие прил. оригинален прил. конкретен, настоящ прил. определен прил. наличен, използваем …   Български синонимен речник

  • достоверен — прил. верен, проверен, автентичен, меродавен, точен, сигурен, оригинален, истински прил. неподправен прил. неиздаден, в ръкопис прил. верующ, правдив …   Български синонимен речник

  • естествен — прил. природен, натурален, вроден, всаден, самороден, вкоренен, инстинктивен прил. непринуден, безизкуствен, неподправен, прост, наивен, първобитен, простодушен, непорочен прил. реален, действителен прил. логичен, закономерен прил. безусловен,… …   Български синонимен речник

  • истинен — прил. истински, действителен, реален, верен, точен, естествен, фактически прил. същински, точно такъв, безспорен прил. неподправен, автентичен прил. правдив …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”