патримонијален

патримонијален
(лат. patrimonialis) родовски, наследен, татковски, наследен од таткото.

Macedonian dictionary. 2013.

Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”