пастеризација

пастеризација
(фр. pasteurisation) загревање на прехранбени производи (млеко, конзерви и др.) до температура при која изумираат микроорганизмите што можат да предизвикаат вриење или расипување, а се зачувуваат витамините и другите хранливи својства на производите.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • пастеризационный — пастеризаци онный …   Русский орфографический словарь

  • пастеризира — (фр. pasteuriser) подложи/ подлага на пастеризација …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”