аврора музис амика

аврора музис амика
(лат aurora musis amica) зората е пријателка на музите, т е рано наутро човек е најбистар за уметничко творење, 2. исток

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”