пансексуализам

пансексуализам
(грч. pan, лат. ѕехиѕ пол) психоаналитичка теорија според која во психичкиот живот на човекот во сите дејности преовладуваат како поттик сексуалните мотиви.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”