паларизација

паларизација
метод на загревање на млекото со пара, една од најсовремените постапки за конзервирање на свежото млеко за подолго време.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”