августовско време

августовско време
време на процут на книжевноста и уметноста (како во времето на римскиот император Август)

Macedonian dictionary. 2013.

Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”