осари

осари
(фр. hausser) мн. брановидни наноси од чакал и песок во северна Европа што останале по топењето на дилувијалната ледена маса.

Macedonian dictionary. 2013.

Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”