неохуманизам

неохуманизам
(грч. neos, лат. humanus) просветителско движење во Германија во 18. век чиј идеал било создавањето на сестрана личност според примерот на стара Грција.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”