неокубизам

неокубизам
(грч. neos, лат. cubus коцка) правец во уметноста што настанал непосредно од кубизмот, како обид да се оживее замреното кубистичко сликарство и да се осовремени на еден нов начин (кубистичката интерпретација не ја нарушува неговата природна структура туку благо ја стилизира на еден конструктивно јасен, во основата геометриски начин).

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”