нафтовод

нафтовод
систем од цевки (челични или од некој друг материјал) што служи за транспорт на нафта на големи растојанија: од изворот до местото на товарањето или на преработката.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • пајп-лајн — (анг. pipe line) систем од цевки за спроведување на течности, нафта, гас, пара и др., нафтовод, гасовод и др …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”