абелмошус

абелмошус
(арап abu-el-misk) мошусни зрна од едно ориентално растение, се употребуваат во парфимеријата

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”