модус процеденди

модус процеденди
(лат. modus procedendi) начин на постапување, постапка
4. лог. еден од видовите на силогистичко изведување на заклучок
5. прав. начин на стекнување на некое право (на пр., на сопствеништво со предавање на нешто в рака)
6. во средниот век: вид тон, тонски ред, скала

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”