мира-ѕвезди

мира-ѕвезди
мн. астр. назив за променливи ѕвезди, т. е. за небесни тела што си го менуваат сјајот во определени рокови или во определени ѕвездени големини.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”