минезингер

минезингер
(гер. Minnesinger) лирски поет и пејач во средниот век, а особено во 13. век во Германија
минезингерите биле витешки пејачи, наспроти мајстерзингерите што следувале по нив.

Macedonian dictionary. 2013.

Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”