Хуронци

Хуронци
мн. некогаш моќно индијанско племе во Северна Америка, источно од Хуронско Езеро, особено во северна Канада, што било наполно истребено во 17. век од страна на племето Ирокези.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”