метапсихологија

метапсихологија
(грч. meta, psyche, logia) фил. наука за најосновните, последните начела на психичкиот живот.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”