метално време

метално време
заедничко име за бакарното, бронзеното и железното време во историјата на човекот, време во кое луѓето ги изработувале своите орудија од метали.

Macedonian dictionary. 2013.

Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”