менарха

менарха
(грч. men месец, arche почеток) мед. времето на појавувањето на првата менструација, почеток на половата зрелост.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”