Херострат

Херострат
(грч. Herostratos) 1. Грк кој во 356 година пр. н. е. го запалил прочуениот храм на Артемида во Ефес за да му влезе името во историјата, т. е. за да го прослави со нешто своето име: 2. херострат фиг. честољубив човек што сака да стекне слава не одбирајќи го начинот, макар и со злосторство.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”