манифестација

манифестација
(лат. manifestatio) 1. јавно масовно одобрување или осуда на некој чин, на некоја постапка и сл.
2. израз, покажување на нешто.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • манифестаци — з.б.п …   Орфографический словарь осетинского языка

  • биенале — (лат biennale) културна манифестација што се држи секоја втора година пр биенален …   Macedonian dictionary

  • еманација — (лат. emanatio) 1. продукт од распаѓањето на радиоактивните материи сличен на гас во периодичниот систем се однесува на нултата група и хемиски е наполно инертен 2. испарување, производ на испарување 3. еманација на духот производ на духот,… …   Macedonian dictionary

  • литија — (грч. litaneuo моли, пита) 1. во православната црква: а) молитва спроти недела и спроти празник, на вечерна, со осветување на леб; 6) процесија на верници со свештенството и со црковни бајраци, како манифестација на набожноста, на големи празници …   Macedonian dictionary

  • манифестант — (лат. manifestans) учесник во манифестација, тој што јавно го покажува своето мислење и расположение за некој чин или за некоја постапка …   Macedonian dictionary

  • манифестира — (лат. manifestare) 1. учествува во манифестација 2. пројави/пројавува, објави/објавува, изнесе/изнесува јавно, изрази/изразува јавно некое мислење или расположение во врска со некој чин или со некоја постапка …   Macedonian dictionary

  • рулет — (фр. roulette) вид хазардна игра со топче што се тркала по тркалезна подвижна површина со црвено бели прегради со бројки што го означуваат погодокот руски рулет а) вид безумна манифестација на храброст: учесниците ставаат еден куршум во револвер… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”