мани текел

мани текел
(всушност: мани текел фарес) изброено, измерено, разделено
1. според Библијата, таинствени зборови што ги напишала невидлива рака на ѕидот во салата во која вавилонскиот крал Валтазар со своите луѓе пиел вино од златните садови што ги ограбиле од ерусалимскиот храм
ја претскажувале смртта на Валтазар и пропаста на неговото кралство, што наскоро потоа и се случиле (Ст. зав., Дан., гл. 5)
2. фиг. закана за блиска пропаст и предупредување за опасност.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Библейские денежные единицы — «Изгнание торгующих из храма». Николай Хабершрак, середина XV века Библейские денежные единицы  ближневосточные, древнегреческие, древнеримские и другие …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”