манжетна

манжетна
(фр. manchette) 1. краен дел на ракав, посебно скроен и зашиен
2. краен дел на ногавица што се добива со превртување на крајот од ногавицата или со зашивање на посебно парче од истата ткаенина.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”