мана

мана
(грч. manna) 1. небесен дар
храна во вид на слатка роса и зрна со која, според библиската легенда, Бог ги хранел Израелците во Синајската Пустина, на нивниот пат од Египет во Ветената земја (се смета дека тие зрна биле стврднат секрет од грмушката Tamarix mannifera што настанува со боцнувањето на некои инсекти во стеблото на грмушката)
2. фиг. а) благодат, нешто неочекувано што доаѓа во добар час; 6) вкусно јадење или пиење
3. бот назив за неколку вида лековити растенија и за нивниот сладок сок.
(тур. manana) грешка, недостаток.
(полин.) според религиозното сфаќање на полинезиските народи: таинствена сила во луѓето, животните и предметите што предизвикува исклучителни потфати
поимно единство на познатите и непознатите, сфатените и несфатените, протолкуваните и непротолкуваните сили што дејствуваат во природата и во општеството и чија активност луѓето ја чувствуваат секој миг.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • Мана — Мана: Мана  река в Красноярском крае; Мана  железнодорожная станция в Красноярском крае, на линии Абакан Тайшет, у истока реки Маны; Мана  остановочный пункт в посёлке Усть Мана, на линии Енисей  Дивногорск; Мана … …   Википедия

 • мана́пы — манапы, ов; ед. манап, а …   Русское словесное ударение

 • мана́т — манат, а; мн. манаты, ов (денежная единицаАзербайджана, Туркмении) …   Русское словесное ударение

 • МАНА — МАНА, см. манить. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

 • МАНА — (Манна) древнее государство в 1 й пол. 1 го тыс. до н. э. на территории Азербайджана …   Большой Энциклопедический словарь

 • МАНА — река в горах Юж. Сибири, правый приток Енисея. 475 км, площадь бассейна 9320 км². Средний расход воды ок. 100 м³/с. Сплавная. Судоходна в низовьях. Близ устья заповедник Столбы …   Большой Энциклопедический словарь

 • МАНА — в верованиях народов Меланезии и Полинезии сверхъестественная сила, присущая некоторым людям, животным, предметам, духам …   Большой Энциклопедический словарь

 • мана — искушение, приманка , ср. обман, манить …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • МАНА — МАНА, река в горах Южной Сибири, правый приток Енисея. 475 км, пл. бассейна 9320 км2. Средний расход воды ок. 100 м3/с. Сплавная. Судо ходна в низовьях. Близ устья заповедник Столбы . Источник: Энциклопедия Отечество …   Русская история

 • Мана — I река в России, в горах Южной Сибири, правый приток Енисея. 475 км, площадь бассейна 9320 км2. Средний расход воды около 100 м3/с. Сплавная. Судоходна в низовьях. Близ устья  заповедник «Столбы». II (Манна), древнее государство в первой половине …   Энциклопедический словарь

 • мана — сущ., кол во синонимов: 7 • блазн (5) • душа (59) • жизненная сила (6) • …   Словарь синонимов

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”