максимален термометар

максимален термометар
топломер што ја покажува само највисоката температура за некое временско растојание.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”