лојалност

лојалност
(фр. loyal) верност, преданост, чесност, искреност, точност во извршувањето на обврските.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • бестијалност — (лат bestia) животинска постапка, ѕверство …   Macedonian dictionary

  • генијалност — (лат. genius) творечка духовна сила највисок степен на умствена надареност …   Macedonian dictionary

  • жовијалност — (фр. jovial) веселост, ведрост …   Macedonian dictionary

  • колегијалност — (лат. collegialitas) пријателски и срдечен однос меѓу членовите на ист ред или позив другарство, дружељубивост, солидарност …   Macedonian dictionary

  • конгенијалност — (лат. congenialitas) блискост по духот, духовна сродност …   Macedonian dictionary

  • кордијалност — (лат. cordialitas) 1. срдечност, блискост, интимност 2. искреност …   Macedonian dictionary

  • специјалност — (лат. species) 1. струка со која некој посебно се занимава 2. посебна вештина …   Macedonian dictionary

  • супспецијалност — (лат. subspecies) потструка, споредна струка …   Macedonian dictionary

  • тривијалност — (лат. trivialitas) 1. упростеност, обичност 2. безначајност 3. недуховитост, додевност 4. излитеност, изветвеност 5. второстепеност 6. простачки израз …   Macedonian dictionary

  • ингениозност — (лат. ingeniositas) надареност, остроумност, проникливост, генијалност …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”