лактариум

лактариум
(лат. lac, lactis) млекарница
особено: медицинска установа во која доилките можат да набават млеко за своите доенчиња (ако самите го немаат доволно)

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”