крематориум

крематориум
(лат. crematorium) 1. печка за кремација
2. зграда во која е сместена таква печка.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Комптон Лесли — Лесли Комптон Общая информация Полное имя Лесли Гарри Комптон Прозвище …   Википедия

  • КРЕМАТОРИЙ — здание, оборудованное для кремации в особых печах тел умерших (Болгарский язык; Български) крематориум (Чешский язык; Čeština) krematorium (Немецкий язык; Deutsch) Krematorium (Венгерский язык; Magyar) krematorium (Монгольский язык) чандарлах… …   Строительный словарь

  • колумбариум — (лат. columbarium) 1. гулабарник 2. место за чување на урни со пепел од мртовци по кремирањето, сместено покрај крематориум во посебна зграда или парк (во античкото време имал длабнатини за урните слични на преградите во гулабарниците) …   Macedonian dictionary

  • кремација — (лат. crematio) горење на мртовец (во крематориум) …   Macedonian dictionary

  • урна — (лат. urna) 1. каменен или метален сад во кој се чува пепелот од покојник што е изгорен во крематориум 2. кутија во која, при тајно гласање, се ставаат изборните куглички или ливчиња 3. сад од кој се извлекуваат броевите во лотаријата, лотариско… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”