конфлуенција

конфлуенција
(лат. confluentia) 1. соединување, сврзување, спој
2. утока, слив на река
3. врева, толпа, навалица, мешаница.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”