комисиони артикли

комисиони артикли
стока што трговецот ја продава за сметка на нејзиниот сопственик, со извесен надоместок за себе.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”