колатерален живот

колатерален живот
живот во заедница како спротивност на приватниот живот.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”