кокнизам

кокнизам
(анг. cockneyisme) она што му е својствено на еден кокни, во однесувањето или во говорот.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”