керозин

керозин
(грч. keros восок) светилна материја што се добива од американски петролеј
пречистен петролеј
служи како гориво за млазни мотори.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”