ихти-

ихти-
(грч. ichtys) префикс во сложенки со значење: риба, рибин.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ихти — [< гр. рыба] – в сложных словах указывает на отношение данных слов к рыбам, например, ихтиология Большой словарь иностранных слов. Издательство «ИДДК», 2007 …   Словарь иностранных слов русского языка

  • ИХТИ — Ивановский химико технологический институт с 1930 по 1993 ранее: Химфак ИВПИ после: ИГХТА г. Иваново, образование и наука, техн., хим …   Словарь сокращений и аббревиатур

  • ихтиёр — [اختيار] а 1. баргузидан, интихоб кардани чизе аз чизҳо; ихтиёр кардан баргузидан, интихоб кардан, хостан (чизеро) 2. майл ва ирода дар анҷом додани коре, озодии амал; муқоб. иҷбор 3. ҳаққи идора ва саришта кардани коре; ба ихтиёри… ба майли…, ба …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

  • ихтиёрӣ — [اختياري] 1. бо хоҳиш ва иродаи худ, бо майли худ, ғайри маҷбурӣ ва зӯрӣ 2. аскаре, ки бо хоҳиши худ, яъне довталабона ба хизмати ҳарбӣ омадааст (ба ин маънӣ асосан дар шакли ҷамъ меояд); дастаи ихтиёриён дастаи ҳарбие, ки афроди он бо майлу… …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

  • ихтиёран — [اختياراً] ба ихтиёри худ, бо майлу хоҳиши худ, довталабона, бидуни маҷбурият …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

  • ихтиёрона — [اختيارانه] бо ихтиёр, бо хоҳиши худ …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

  • ихти- — (ихтио ; греч. ichthys рыба) составная часть сложных слов, означающая относящийся к рыбам , напоминающий по виду рыбью чешую …   Большой медицинский словарь

  • Ихти- — (Ихтио ; греч. ichthys рыба) составная часть сложных слов, означающая «относящийся к рыбам», «напоминающий по виду рыбью чешую» …   Медицинская энциклопедия

  • ИХТИ — Ивановский химико технологический институт …   Словарь сокращений русского языка

  • ихтиёрдорӣ — [اختيارداري] чизи дилхостаро кардан; дар иҷрои амале соҳибихтиёр будан; ҳуқуқи интихоби чизе ё амалеро доштан …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”