РАМ-меморија

РАМ-меморија
(скр. од анг. Random Acces Memory меморија со директен пристап) комп. меморија до која централната процесна единица има директен пристап
се користи за запишување и читање, како и за вршење на измени во запишаната програма
видео РАМ (анг. video RAM, VRAM) РАМ-меморија од 1, 2 и повеќе мегабајти вградена на видео-адаптер со цел да се растовари централниот процесор и да се постигне поголема резолуција и испис на екран.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • РАМ-драјв — (анг. ram drive) комп. посебно конфигуриран дел од РАМ меморијата што може да работи како логичен диск, односно може да извршува функции на еден физички диск се вика и виртуелен диск …   Macedonian dictionary

  • РАМ-кеш — (анг. ram cashe) комп. дел од РАМ меморијата што се користи како бафер меѓу централната процесна единица и дисковите каде што се сместуваат податоците што најчесто ги користи една линија значително ја забрзува работата на компјутерот …   Macedonian dictionary

  • виртуелна меморија — (анг. vurtual memory) техника за проширување на РАМ меморијата на компјутерскиот систем со искористување на дел од слободниот простор на тврдиот диск кога во РАМ меморијата нема доволно простор да се внесат сите податоци и програми, апликацијата… …   Macedonian dictionary

  • ДРАМ — (анг. DRAM, скр. од dynamic randomaccess memory динамична РАМ меморија) комп. внатрешна меморија што ги задржува меморираните податоци многу кратко време па поради тоа мора во текот на една секунда многупати да се освежува брзината на пристапот… …   Macedonian dictionary

  • драм — (анг. DRAM, скр. од dynamic randomaccess memory динамична РАМ меморија) комп. внатрешна меморија што ги задржува меморираните податоци многу кратко време па поради тоа мора во текот на една секунда многупати да се освежува брзината на пристапот… …   Macedonian dictionary

  • абандон — (фр abandon) 1. отстапување, откажување од своето право, 2. право на осигуреникот да му ги отстапи на осигурувачот бродот и се што има во него за исплата на износот на кој бил осигурен бродот, 3. комп бришење на документ од РАМ меморијата на… …   Macedonian dictionary

  • автоматски бекап — кај многу апликативни програми команда што овозможува автоматско снимање на податоците од РАМ меморијата во временски интервали однапред одредени од корисникот …   Macedonian dictionary

  • адресар — (фр adresser) 1. список на адреси 2. книга со адреси, 3 комп електронски канал за пренесување на мемориски адреси од РАМ меморијата до централната процесна единица …   Macedonian dictionary

  • апсолутна адреса — (анг absolute address) експлицитна идентификација на мемориската локациЈа во РАМ мемориЈата или во периферен уред …   Macedonian dictionary

  • база — (грч basis) 1. основа, темел, подлога подножје, 2. арх подножје на стол статуа или свод, 3. воу место или земјиште од кое единиците на некоја војска напредуваат, од кое добиваат засилувања и секаков вид потребни работи и од кое сите патишта водат …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”